Ataskaitos

Valstybinio jaunimo teatro veiklos planai:

2013 m. veiklos planas

2014 m. veiklos planas

2015 m. veiklos planas

2016 m. veiklos planas

2017 m. veiklos planas

2018 m. veiklos planas

2019 m. veiklos planas

2020 m. veiklos planas

2021 m. veiklos planas

2022 m. veiklos planas

Valstybinio jaunimo teatro veiklos ataskaitos:

2013 m. veiklos ataskaita

2014 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

Valstybinio jaunimo teatro finansinės ataskaitos:

2016 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. metinis finansų ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketvirčio biudžetovykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketvirčio finansų ataskaitų rinkinys

2017 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys, I dalis

2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys, II dalis

2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketvirčio valstyb4s biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. IV ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys, I dalis

2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys, II dalis

2019 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III ketv. valstybės biudžeto vykdymo ataskaita

2020 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. valstybės biudžeto metinis ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketv finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketv. valstybės biudžeto finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketv. valstybės biudžeto finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. valstybės biudžeto finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys 

2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketv. valstybės biudžeto finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybinio jaunimo teatro metinės kūrybinės veiklos programos

Valstybinio jaunimo teatro metinių kūrybinės veiklos programų ataskaitos (ruošiama)