Meno taryba

Valstybinio jaunimo teatro meno taryba:

1. Aldona Bendoriūtė–Gadliauskienė – aktorė;

2. Jonas Tertelis – režisierius;

3. Ramunė Marcinkevičiūtė – teatrologė, LMTA profesorė;

4. Diana Paknytė – teatro vadovo pavaduotoja;

5. Aleksas Kazanavičius – aktorius;

6. Valentinas Masalskis – aktorius, režisierius;

7. Indrė Šimeliūnė – Kultūros ministerijos atstovė.