Europos sąjungos finansinė parama

Siekiant padidinti kultūros paslaugų prieinamumą ir teikiamų paslaugų kokybę, Valstybinis jaunimo teatras vykdo projektą 07.1.1- CPVA – V – 304-01-0003 Valstybinio jaunimo teatro pastatų Arklių g. 5, Karmelitų g. 2, Vilnius, modernizavimas. Įgyvendinus šį projektą bus baigti teatro sceninės įrangos ir pastatų modernizavimo darbai. Įsigyta ir instaliuota pagrindinė didžiosios scenos garso sistema, scenos meninio apšvietimo sistema, scenos mechanizmų sistema, įsigyta ir instaliuota informacinių pranešimų ir garso bei vaizdo transliacijos sistemos. Taip pat įsigyta ir sumontuota mažosios salės garso ir meninio apšvietimo sistemos. Bus baigti pastatų modernizavimo darbai. Atlikus šiuos darbus bus padidintas kultūros paslaugų prieinamumas ir teikiamų paslaugų kokybė. Taip pat bus siekiama užtikrinti kuo įvairesnį ir didesnį visuomenės grupių lankymasi teatro organizuojamose veiklose. Todėl padidės teatro teikiamų paslaugų prieinamumas tikslinėms lankytojų grupėms. Šiuolaikinių technologijų pagalba bus sukurtos palankios sąlygos spektaklių statytojams įgyvendinti savo kūrybinius planus.

Projektą Valstybinio jaunimo teatro pastatų Arklių g. 5, Karmelitų g. 2, Vilnius, modernizavimas vykdo Valstybinis jaunimo teatras. Užsakovo funkciją ir statybos techninę priežiūrą atlieka VĮ Lietuvos paminklai. Rangovai: MB Virmalda, UAB Kaminta, UAB Muzikos ekspresas ir UAB Sonus exsertus. Darbų pradžia – 2016-09-30, darbų pabaiga – 2019-08-31.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.