Aukcionai

Valstybinis jaunimo teatras skelbia ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto nereikalingu ir nenaudojamu, pardavimą viešajame prekių aukcione:

Medžio apdirbimo staklės: galandinimo-šlifavimo staklės Neris, 1 vnt.; frezavimo-šlifavimo staklės STM-4, 1 vnt.; staklės MK-10, 1 vnt.; šlifavimo staklės su stalu ŠLPS-2M, 1 vnt. Pirkimas į atskiras dalis neskaidomas. Pradinė pardavimo kaina – 200 Eur, minimalus kainos didinimo intervalas – 20 Eur.
Nenaudojamų foje šviestuvų elementai. Kiekis – 7 vnt. Pirkimas į atskiras dalis neskaidomas. Pradinė pardavimo kaina – 35 Eur, minimalus kainos didinimo intervalas – 3 Eur.

Aukciono rengėjas – Valstybinis jaunimo teatras.

Aukciono pradžia – 2019 m. sausio 30 d. 14 val.

Aukciono vieta – Arklių g.5, Vilnius, 221 kab.

Staklių apžiūra – 2019 m. sausio 17 d. 10 val. Basanavičiaus g.13, Vilnius. Būtina iš anksto susitarti telefonu 8 614 29073.

Šviestuvų apžiūra – 2019 m. sausio 17 d. 13 val. Arklių g.5, Vilnius. Būtina iš anksto susitarti telefonu 8 614 29073.

Dalyvių registracija. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti aukcione pirkėjo teisėmis, turi užpildyti registracijos anketą, esančią interneto svetainėje ir atsiųsti el. paštu justas@jaunimoteatras.lt ne vėliau kaip iki š. m. sausio 27 d. imtinai.

Tiek fizinius, tiek juridinius asmenis aukcione gali atstovauti įgalioti asmenys. Visi įgalioti asmenys, atsiimdami aukciono dalyvio bilietą aukciono dieną, privalės pateikti pasirašyto įgaliojimo originalą.

Atsiskaitymo už aukcione įsigytą turtą tvarka ir terminai:

Aukciono laimėtojas sumoka pasiūlytą turto kainą po aukciono ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Už įsigytą turtą galima sumokėti grynais, arba pavedimu. Aukciono laimėtojas įsigytą turtą privalo atsiimti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo apmokėjimo.
Jei aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto kainą ir tapęs aukciono laimėtoju, nesumoka turto kainos per nustatytus terminus ir pagal nustatytą tvarką, Valstybinis jaunimo teatras turi teisę skelbti naują aukcioną tam turtui parduoti ir privalo informuoti nesąžiningą pirkėją apie ketinimą skelbti tokį aukcioną ne mažiau nei prieš 5 darbo dienas prieš paskelbiant apie aukcioną nacionalinėje spaudoje. Šiuo atveju nesąžiningas pirkėjas neturi teisės dalyvauti naujame aukcione.

Valstybinis Jaunimo teatras po pirkimo fakto nepriima jokių pretenzijų dėl įsigyto turto.

Kontaktai pasiteiravimui – 8 614 29073 Justinas Prusevičius.

Aukciono dalyvio anketa