Naujienos

Iš teatro istorijos archyvų

2015. 11. 02.

Valstybinis jaunimo teatras oficialiai įsteigtas 1965 m. sausio 29 d., tačiau pirmasis visų teatro darbuotojų susitikimas įvyko tik po gero pusmečio, tų pačių metų rugsėjo mėnesį.  Pirmoji aktorių trupė kartu su vyriausia režisiere Aurelija Ragauskaite bei teatro direktoriumi Jonu Didžariekiu susitiko pirmuosiuose teatro namuose – Mažuosiuose Radvilų rūmuose, kur šiuo metu yra įsikūręs Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus. Tuo metu rūmai buvo apgriauti, dideli kambariai labiau panašėjo į statybų aikštelę, nei į netrukus turėsiančią gimti teatro erdvę. Susitikimo metu buvo nuspręsta kiek įmanoma patiems prisidėti prie pastato atsinaujinimo. 

Dalinamės unikaliomis nuotraukomis iš Jaunimo teatro pirmųjų įsikūrimo akimirkų.

1.       Pirmasis kolektyvo susirinkimas 1965 m. rugsėjis.

I eilė. Buhalterė Ksavera Katkuvienė, teatrologė Gražina Mareckaitė, aktorė Idalija Krikšionaitytė, aktorė Apolonija Matkevičiūtė, aktorė Eugenija Jankutė, kultūros ministerijos darbuotojas R. Jakučionis, vyr. režisierė Aurelija Ragauskaitė, direktorius Jonas Didžiariekis, trupės vedėja Marija Pauliukonienė, direktoriaus pavaduotojas Klasčius.

II eilė. Aktorius Algis Mažuolis, aktorė Aurelija Mikušauskaitė, aktorė Regina Kazlauskaitė, aktorius Saulius Sipaitis, aktorė Elvyra Žebertavičiūtė ,aktorius Ferdinandas Jakšys, aktorė Nijolė Gelžinytė, aktorė Elena Šimonytė, aktorė Lilija Žadeikytė, aktorius Rolandas Butkevičius,

III eilė. (nesimato) aktorius Zenonas Buožis, režisierius Gintautas Žilys, aktorius Antanas Šurna, aktorius Karolis Dapkus, (nusisukus) aktorė Vanda Marčinskaitė, aktorius Juozas Jaruševičius,(nugara) aktorė Birutė Didžgalvytė, kompozitorius Feliksas Bajoras, aktorius Jonas Čepaitis, aktorius Algirdas Grašys, aktorius Leonas Ciunis, aktorius Vilhelmas Vaičekauskas, siuvėjas Vinciūnas, dailininkas Igoris Ivanovas, scenos darbininkas.

 

2. Remontuojamos patalpos Liudo Giros g. 41. II aukštas.

 

3. Rekonstruojant naują teatro pastatą Liudo Giros 41. Talkininkauja aktoriai: Algirdas Grašys, Rolandas Butkevičius, Jonas Čepaitis ir kiti. 

 

4. Prie remontuojamo pastato aktoriai Rolandas Butkevičius ir Jonas Čepaitis.

 

 

5.  Prie įėjimo į remontuojamą teatrą. 

 

6. Prieš atidarymą Liudo Giros g. 41.

 

7.  Rekonstruojant patalpas Liudo Giros g. 41. Aktoriai: Algirdas Grašys, Rolandas Butkevičius ir direktorius Jonas Didžiariekis. 1965m.

 

8.  Remontuojant teatro patalpas Liudo Giros g. 41. Direktorius Jonas Didžiariekis ir vyr. režisierė Aurelija Ragauskaitė.

 

9. Pirmasis teatro direktorius Jonas Didžiariekis, pirmoji teatro vyr. režisierė Aurelija Ragauskaitė, pirmoji vyr. buhalterė Ksavera Katkuvienė. 1965 m.

 

 

10. Pirmasis susitikimas 1965 m. Aktorius Algis Mažuolis, aktorė Eugenija Jankutė, aktorė Birutė Didžgalvytė ir aktorius Juozas Jaruševičius.

  

11.  Iš pirmojo susitikimo. Aktoriai: Idalija Krikščionaitytė, Lilija Žadeikytė, Ferdinandas Jakšys, teatro vyr. režisierė Aurelija Ragauskaitė, aktorė Eugenija Jankutė, aktorius Antanas Šurna, (už jo aktorius Karolis Dapkus). Stovi aktoriai: Juozas Jaruševčius, Vilhelmas Vaičekauskas ir Birutė Didžgalvytė.

 

12.  Prieš teatro atidarymą. Pirmasis susitikimas. Aktorius Algirdas Grašys, kompozitorius Feliksas Bajoras, dailininkas Igoris Ivanovas, vyr. rež. Aurelija Ragauskaitė, direktorius Jonas Didžiariekis, lit. dalies vedėja Gražina Mareckaitė, trupės vedėja Marija Pauliukonienė, aktorė Apolonija Matkevičiūtė. 1965 m. 

 

Už nuotraukas dėkojame Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejui.