Naujienos

Jaunimo teatras paminėjo pasaulinę teatrų vaikams ir jaunimui dieną

2015. 03. 12.

Vyresnių klasių moksleiviai kovo 20 d., 15 val., turėjo progos išvysti Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos vaikų ir jaunimo dramos studijos „Vaidyba” spektaklio „Teatro mašina“. Pagal žinomo prancūzų dramaturgo Maurice‘o Yendto pjesę sukurtas vaidinimas – tai spektaklis-žaidimas apie teatrą, apie tai, kad jokia mašina, net ir pati naujausia, negali pakeisti gyvybės, kuri yra tik teatre – juk, nepaisant efektų ir technikos naujovių, svarbiausia čia – aktorių tarpusavio ryšiai, santykiai, bendravimas su žiūrovu. Spektaklis remiasi ne tiksliu pjesės vertimu, o sueiliuotu perdirbiniu. 33 pjesės epizodai sujungti į aštuonias kryptingas veiksmo scenas, kuriose skamba originali, paties spektaklio režisieriaus Jono Daraškevičiaus sukurta muzika. Didžiausias šio darbo sėkmė – jaunųjų aktorių vaidyba.

Tos pačios dienos vakare, 18 val., Didžiojoje teatro scenoje įvyko dar vienas spektaklis, žaismingu pavadinimu „Muotinuoms, ciuociems, babūniems ir mergelkuoms“ .Telšiuose esanti vaikų ir jaunimo teatro studija SAVI sukūrė spektaklį, skirtą teatro bei tarmių metams paminėti. Čia atgyja tai, kas užmiršta, bet labai artima... Literatūros ir muzikos pagalba atveriami gimtosios, žemaitiškos, tarmės langai, kad pasigirstų ryškūs, kupini šilumos ir meilės balsai, mūsų brangiųjų motinų, tėvų, senelių, prosenelių, tetų ir dėdžių, iškeliavusių Anapilin, bet išlikusių žodyje, dainoje, šokyje. Primenami sunkiausi ir tragiškiausi tautos išgyvenimo epizodai tremtyje bei sovietmetyje. Juos pakeičia šviesūs išlikimo, gyvenimo džiaugsmo, grožio, meilės siekimo momentai. Spektaklyje skamba liaudies dainos, Andriaus Kulikausko muzika, tautosakos perliukai, Viktorijos Daujotytės, Irenos Daubarienės, Romualdo Granausko, Algimanto Mikutos, Rūtos Šepetys, Juditos Vaičiūnaitės tekstai, istorinių dokumentų fragmentai. Juos profesionalia aktorine kalba, muzika, atlikimo meistriškumu į spektaklio drobę suaudžia sumanytojai ir atlikėjai: kino ir teatro aktorė Nijolė Narmontaitė,muzikantas, kompozitorius ir dainininkas Andrius Kulikauskas, Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir jaunimo studijos “Savi“ aktoriai ir spektaklio režisierė Laimutė Pocevičienė, scenografė Giedrė Žeimytė koncertmeisterė Valdereza Laurinavičienė, choreografė Ina Levickienė.

Aktorė N.Narmontaitė prieš premjerą sakė, jog šis spektaklis – „tai moters likimas, moters gyvenimas, kaip kaleidoskopas, grąžinantis į pačią vaikystę, pereinantis per visus gyvenimo etapus. Man šis projektas – tai grįžimas visom prasmėm į Telšius, labai mylimą miestą, į savo kalbą, savo šaknis. Čia kalbu tik žemaitiškai. Čia jaučiu, kad miesto gyvieji ir mirusieji vienas kitą labai saugo. Taigi dar vienas mano grįžimas – tai šita spektaklio medžiaga. Ji apie mūsų praeitį, dabartį ir – esu įsitikinusi – apie mūsų ateitį.“