Ataskaitos

Valstybinio jaunimo teatro veiklos planai:

2013 m. veiklos planas

2014 m. veiklos planas

2015 m. veiklos planas

2016 m. veiklos planas

2017 m. veiklos planas

 

Valstybinio jaunimo teatro veiklos ataskaitos:

2013 m. veiklos ataskaita

2014 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

 

Valstybinio jaunimo teatro finansinės ataskaitos:

2016 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2016 m. metinis finansų ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketvirčio finansinių  ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketvirčio biudžetovykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketvirčio finansų ataskaitų rinkinys

2017 m. IV ketvirčio biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketvirčio valstyb4s biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. IV ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketvirčio valstybės biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkinys

2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybinio jaunimo teatro metinės kūrybinės veiklos programos:

 

Valstybinio jaunimo teatro metinių kūrybinės veiklos programų ataskaitos: