Europos Sąjungos finansinė parama

            Siekiant padidinti kultūros paslaugų prieinamumą ir teikiamų paslaugų kokybę, Valstybinis jaunimo teatras vykdo projektą “Valstybinio jaunimo teatro pastatų Arklių g.5, Karmelitų g.2, Vilnius, modernizavimas”. Įgyvendinus šį projektą bus baigti teatro sceninės įrangos ir pastatų modernizavimo darbai.  Bus įsigyta ir instaliuota pagrindinė didžiosios scenos garso sistema, scenos meninio apšvietimo sistema, scenos mechanizmų sistema, įsigyta ir instaliuota informacinių pranešimų ir garso bei vaizdo transliacijos sistemos. Taip pat įsigyta ir sumontuota mažosios salės garso ir meninio apšvietimo sistemos. Bus baigti pastatų modernizavimo darbai.  Atlikus šiuos darbus bus padidintas kultūros paslaugų prieinamumas ir teikiamų paslaugų kokybė.  Taip pat bus siekiama užtikrinti kuo įvairesnį ir didesnį visuomenės grupių lankymasi teatro organizuojamose veiklose. Todėl padidės teatro teikiamų paslaugų prieinamumas tikslinėms lankytojų grupėms. Šiuolaikinių technologijų pagalba bus sukurtos palankios sąlygos spektaklių statytojams įgyvendinti savo kūrybinius planus.

            Projektą “ Valstybinio jaunimo teatro pastatų arklių g.5, Karmelitų g.2, Vilnius, modernizavimas” vykdo Valstybinis jaunimo teatras. Užsakovo funkciją  ir statybos techninę priežiūrą atlieka VĮ „Lietuvos paminklai“. Rangovai: MB „Virmalda“, UAB „Kaminta“, UAB „Audiotonas“.  Darbų pradžia – 2016-09-30, darbų pabaiga – 2019-08-31.

            Projektas finansuojamas  Europos Sąjungos  struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.